MENU

Landbruk
Category

Nye rapporter med knusende kritikk av Bill Gates veldedighetsarbeid

Denne uken kom en ny studie fra hjelpeorganisasjonen Oxfam som belyste den skjeve fordelingen av verdens økonomi. Undersøkelsen viste til at 62 personer eier like mye som halvparten av verdens befolkning, og på toppen av lista finner vi nok en gang Bill Gates, som ifølge Forbes har en formue på 79,2 milliarder dollar. Saken ble dekket av norsk media.

Men samtidig er det to ferske rapporter om hans veldedige stiftelse Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), som begge har blitt ignorert. Konklusjonene som trekkes er identisk i begge rapportene, og hadde dette blitt tatt fatt i er det lite sannsynlig at den norske regjering ville fortsette å gi enorme pengesummer til stiftelsen.

Den første heter “Philanthropic Power and Development – Who shapes the agenda?“, og kom fra Global Policy Forum, som overvåker arbeidet til FN-organer og den globale utformingen av politikk. Studien så på hvilken innflytelse ultra-rike filantroper har på beslutninger som gjelder global helse og landbruk i utviklingsland.

Den andre rapporten ved navn “Gated Development – Is the Gates Foundation always a force for good?” er fra Global Justice. Det er en organisasjon som jobber for alternativer til den globale agendaen som settes av gigantselskaper som i stor grad styrer verden.

Deres rapport så spesifikt på BMGF, som er verdens største filantropiske veldedighetsorganisasjon. Den gir et innblikk i hvordan det som kan se ut som altruisme, skjuler en virkelighet hvor Gates bruker stiftelsens penger til å fremme sin private agenda – hans økonomiske interesser.

Resultatet er som begge rapportene viser – mennesker og samfunn som stiftelsen sier den skal hjelpe får det verre på lang sikt. Det er ikke tilfeldig.

Accordingly, with admirable, though misdirected intentions, they very seriously and very sentimentally set themselves to the task of remedying the evils that they see. But their remedies do not cure the disease: they merely prolong it. Indeed, their remedies are part of the disease. – Oscar Wilde om filantropi. Fra The Soul of Man under Socialism.

 

&MaxW=640&imageVersion=default&AR-310109953

 

Hvordan få media på din side

Som rapporten til Social Justice viser får BMGF gjennomført sin agenda uten nevneverdig kritikk fra media. Det har sin forklaring, da vi her snakker om den veldedige stiftelsen som har brukt mest penger på å fange media.

Fagnettstedet Journalisten kom i 2014 ut med en artikkel som viser hvordan journalister kan få penger av BMGF, for å skrive om saker knyttet til bistandsspørsmål og FNs tusenårsmål:

Norske journalister kan søke penger fra et milliondfond finansiert av Bill Gates. Det skjer i konkurranse med journalister fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Spania, Sverige og Storbritannia. 

Nettstedet så positivt på dette, og artikkelen er som en reklamesnutt for BMGF å regne. De tok med noen rosende ord fra Jan Arild Snoen som er tilknyttet tankesmien Civita, men hva det journalistiske fagbladet unnlot å fortelle er at Civita har mottatt 2 millioner fra Bill Gates for å “styrke norsk debatt”.

nettsiden hvor Gates smøring av journalister skjer, kan vi se Dagsavisen utmerke seg som en av flere mediabedrifter som har benyttet dette. Hvilke norske journalister som får støtte er uvisst, da store deler av hva BMGF utfører mangler åpenhet. Det legges i rapporten til Global Justice vekt på at det er et stort problem med stiftelsen.

Spørsmålet blir da om den enorme støtten til media medfører så stiftelsen slipper kritikk. Som rapporten viser blir svaret ja.

For eksempel, The Seattle Times som er en avis i hjembyen til BMGF, forteller at svært få av mediabedriftene som BMGF har gitt penger til har kommet med noen kritikk av stiftelsen. Sophie Harman ved Queen Mary Universitet i London, sier det er svært få som tørr å kritisere BMGF. En forklaring hun kommer med er at “alle er redd for å utfordre Gates og stiftelsens rolle fordi de ikke ønsker å miste sin finansiering.”

Det er ikke utenkelig at du en dag vil finne deg selv lese en historie om et Gates-finansiert helseprosjekt skrevet i en avis som får sin helsedekning garantert av Gates, rapportert av en journalist som deltok på et Gates-finansiert journalistisk treningsprogram, som siterer data samlet inn og analysert av forskere med tilskudd fra Gates. -Alanna Shaikh og Laura Freschi, 2011. Gates: a benevolent dictator for public health? (PDF)” Philanthropynewsdigest.org

 

Teknologisk bistandsarbeid

Rapporten fra Global Justice viser hva som er feil med denne tekno-fikserte filantropiens løsninger til de fattige.

Vi snakker her om ultrarike folk som trer sine “veldedige løsninger” nedover hodene på fattige, som dermed blir avhengige av løsningene fra de rike.

Men fattige folk ber som regel ikke om veldedighet – de ber om rettferdighet og det er noe helt annet.

Rettferdighet for fattige handler blant annet om at det blir slutt på skatteparadis, minimalisere styrken som store bedrifter har, og ikke minst en slutt på den nyliberalistiske politikken som gjør de fattige i utgangspunktet.

Men BMGFs agenda inneholder ikke slike løsninger, da det ville medføre fundamentale endringer i hvordan de ultrarike opererer.

Et stort problem med stiftelsens fokus på teknologiske løsninger er at bistandspolitikk omformes, og flyttes lenger unna prioriteringer som burde være rettigheter og rettferdighet.

Som Bill Gates sa i 2015 så vil fokuset “bli drevet av innovasjon innen teknologi – alt fra nye vaksiner og og hardføre vekster (les GM-planter) til mye billigere smarttelefoner og nettbrett – og av løsninger som bidrar til å levere disse tingene til flere mennesker”.

Duncan Green fra Oxfam, skrev på bakgrunn av de ordene at Gates tilbyr “et teknokratisk bindende dokument – et parallelt univers der ny teknologi vil løse dårlig helse, klimaendringer, analfabetisme og omtrent alt annet.

Professor i økonomi ved New York Universitet, William Easterly, er en av mange som deler den bekymringen:

Gates mener fattigdom vil forsvinne ved å finne tekniske løsninger. Min forskning viser at det første trinnet er ikke å identifisere tekniske løsninger, men å sikre fattige menneskers rettigheter.

Fokuset på tekniske løsninger som for eksempel vaksiner eller GMO landbruk, fremfor å se på de sosiale, økonomiske eller politiske problemstillinger, er gunstig for store selskaper.

 

 

FailedGMOCropsPushedonAfricwithHelpofGates111713

 

Teknologisk landbruk og helseløsninger

BMGF har et styre som består av Bill og Melinda Gates og deres milliardærvenn Warren Buffet. Under de kommer så en rekke personer som hovedsaklig kommer fra store amerikanske selskaper.

Det kommer spesielt til syne ved stiftelsens helseprogrammer, hvor man skulle tro det var naturlig å ha uavhengige eksperter innen folkehelse som rådgivere. Slik er det ikke for BMGF, da man der isteden finner tidligere toppsjefer for farmasøytiske selskaper. Det samme gjelder landbruk, hvor store deler av stiftelsens sjefer kommer fra biotekindustrien hvor fokuset er løsninger gjennom GMO.

I budsjettet til Verdens helseorganisasjon kommer hele 11 prosent fra BMGF. De er den desidert største veldedige stiftelse når det gjelder helse, og nummer 5 på listen av givere til forskning og utvikling innen landbruk.

Penger og giverglede gir status som betydningsfull.

BBC har beskrevet Bill Gates som “den enkeltstående mest innflytelsesrike stemme innen global helse”, og avisen Guardian beskriver sjefen for landbruksavdelingen ved BMGF som “muligens den mest innflytelsesrike i verden når det gjelder landbruk i dag … Ingen statsråd, bankmann, embetsmann eller selskap utøver slik påvirkning eller har så få politiske restriksjoner.

Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) som Norge årlig gir store summer til, er en del av Bill Gates helsedynasti. Styret består av 4 personer som kommer fra BMGF, UNICEF, WHO og Verdensbanken.

Under de finner man så International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, hvor personer fra farmasøytiske giganter som blant annet GlaxoSmithKline, Merck og Novartis får utfoldet sin innflytelse.

Dette er høyst kritikkverdig og interesseorganisasjoner som blant annet Global Health Watch, har lenge kritisert graden av innflytelse de farmasøytiske selskapene har i utformingen av helsespørsmål hos GAVI.

 

 

Aman Dhawan, 16, from Indore. He lost weight and strength after be was enrolled in a trial of Merck’s new Gardasil 9 drug, aimed at preventing cervical cancer. He and his family say he had no idea he had been signed up for the trial. More than 2,800 people have died during drug tests in Indian since 2005. In October 2013 the country’s Supreme Court put drugs trials on hold, warning that “Foreign companies are treating India as a heaven for clinical trials, but it is proving hell for India."

Aman Dhawan, 16, from Indore. He lost weight and strength after be was enrolled in a trial of Merck’s new Gardasil 9 drug, aimed at preventing cervical cancer. He and his family say he had no idea he had been signed up for the trial. -Daily Mail.

 

Fiksert på vaksiner

Som begge de nye rapportene viser, er Gates fiksert på vaksiner som den ultimate løsningen på verdens helseproblemer. Det kan man se blant annet gjennom ord fra han til WHOs styrende organ I 2011:

Giverland, dere må øke deres investering i vaksiner og immunisering, selv om dere prøver å overkomme budsjettkriser … Alle 193 medlemsland, dere må lage vaksiner til et sentralt fokus for deres helsesystemer.

Faren ved det enorme fokuset på vaksiner som løsning på helseproblemer i utviklingsland er noe denne bloggen har vist til i flere ganger, blant annet i artikkelen “Er vaksiner viktigere enn fattigdomsbekjempelse og fredsarbeid?:

Kanskje er dette den store faren ved å pøse ut vaksiner til utviklingsland, slik som GAVI og den norske regjeringen gjør – det maskerer de underliggende problemene som da kan fortsette uavbrutt.

Den nye rapporten fra Global Justices underbygger argumentet:

Det tunge fokuset på vaksiner risikerer å distrahere global helsepolitikk vekk fra andre prioriteringer. Professor i folkehelse ved Universitetet i Toronto, Anne-Emanuelle Birn, skrev i 2005 at BMGF hadde en “snevert oppfattet forståelse av helse som et produkt av tekniske inngrep adskilt fra økonomiske, sosiale og politiske sammenhenger”. Ifølge helseekspert David McCoy: “Snarere enn å se de hundretusener av barnedødsfall fra rotavirus infeksjon som et klinisk problem som trenger en vaksine løsning, kanskje en bedre tilnærming ville være å se på det som et folkehelseproblem som trenger et sosialt, økonomisk eller politisk inngrep for å sikre universiell tilgang på rent vann og sanitære forhold.

Dette gjelder og malariabekjempelse hvor BMGF har fokus på vaksiner og genetisk modifisering som løsninger.

Rapporten peker på mangelende oversyn av forskningen på nye vaksiner fra GAVI, hvor fattige folk i utviklingsland ofte blir brukt som prøvekaniner og da enkelte ganger med fatale konsekvenser. Her et eksempel fra India:

Nå har et parlamentarisk panel kommet enda strengere ned på PATH og på ICMR og Legemiddelkontrollen i India. Rapporten kritiserer PATH og ICMR for å ikke ha gjennomført post-mortem undersøkelser av jentene som døde i løpet av studien. Og den kommer med en forbløffende påstand: Heller enn å bestrebe å beskytte kvinners helse, var PATH et villig redskap for utenlandske legemiddelfirmaer som håper å overbevise den indiske regjeringen til å inkludere HPV-vaksine i sitt universelle vaksineprogram, en liste over obligatoriske vaksinasjoner som regjeringen er pålagt å betale for. –Indian Parliament Comes Down Hard on Cervical Cancer Trial. 

 

Fiksert på GMO som løsning på sult og ernæringsproblem i utviklingsland

I dag er 80 prosent av frø i Afrika fra millioner av små og mellomstore jordbruk, hvor bøndene bytter frø seg i mellom og tar nye frø fra plantene hvert år.

Her jobber BMGF for å forandre det landskapet til et sted med patenterte GM-frø. Det vil medføre fattige bønder blir avhengig av de store biotekselskapene ved å måtte kjøpe nye frø hvert år. Og GM-frø betyr de også som oftest må kjøpe de tilhørende sprøytemidlene. African Centre for Biodiversity (ACB) sier at “en kamp blir nå utkjempet over Afrikas frø-systemer.”

Rapportene som nå har kommet ut viser til hvordan BMGF i dag har blitt verdens største giver til forskning på GM-planter.

Sam Dryden som er sjef for den avdelingen hos stiftelsen, sa i 2012 at de hadde brukt 100 millioner dollar siden 2007 på den type forskning. Det er mer enn noen regjering eller private aktører har bidratt. GM Freeze sier tallet er 160 milloner dollar i årene 2005 til 2011.

BMGF hevder de lytter til bønder i utviklingsland, men det har blitt avvist av mange, blant annet en undersøkelse fra GRAIN som konkluderte med disse ordene:

Ingensteds i programmene finansiert av Gates Foundation er det noen indikasjon på at de mener at Afrikas småbønder har noe å lære bort. Snarere så er grunnlaget orientert mot å bringe utenlandsk teknologi til Afrika og åpne opp markeder for utenlandske selskaper, i stedet for å bygge på muligheter, kapasitet og kunnskap bøndene allerede har.

GRAINs undersøkelser fant også at av de 669 millioner dollar som BMGF har gitt NGOs for landbruksbasert forskning, gikk tre fjerdedeler til amerikanske organisasjoner, mens kun 4 % gikk til afrikanske.

 

Untitled

Finansiell karusell med lugubre selskaper

BMGF har investert i enormt mange prosjekter hvor de selv har eierinteresser, og stiftelsens handler konsekvent for interessene til store selskaper. Tingenes tilstand er kanskje ikke overraskende siden stiftelsens ledelse overveldende er hentet fra amerikansk næringsliv.

“Det er en roterende dør mellom Gates foundation og farmasøytiske selskaper.Mange av stiftelsens ansatte hadde hatt stillinger i farmasøytiske selskaper. -Philanthropic Power and Development – Who shapes the agenda?

Det mest kjente eksemplet er Monsanto, hvor BMGF tidligere hadde store aksjeposter og fortsatt støtter flere prosjekter fra selskapet. Men rapporten viser til flere store multinasjonale selskaper som stiftelsen støtter, hovedsaklig farmasøytiske og bioteknologiske som jobber for GMO løsninger innen landbruk.

Cargill som er verdens største produsent av soya, er en av de. DuPont får støtte for tilsvarende prosjekter, og det gjør også Syngenta og Bayer. Ser man dette samlet gir det en agenda som styrker store bedrifter – bedrifter som burde ha mer enn nok penger til å styrke sin posisjon selv.

Men så har man og de store aktørene innen mat og drikke, for eksempel Coca Cola hvor stiftelsen i 2014 hadde aksjer til en verdi av 538 millioner dollar. Samtidig ga stiftelsen penger til prosjekter som Coca Cola gjennomførte.

Så har man NGOs som Programme for Appropriate Technology in Health (PATH), hvor BMGF har tunge investeringer. Her er det snakk om 1 milliard dollar, noe som medfører stiftelsen i realiteten er en agent for PATH.

PATH hevder de skaper innovative løsninger på problemene til utviklingsland, og samarbeider med rundt 60 bedrifter for å nå sine mål. Av de er en stor del farmasøytiske selskaper som Merck og Sanofi, og så et annet stort selskap – Microsoft.

Andre steder BMGF har investert er blant annet Kraft, Nestle, BASF, Dow Chemicals, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Pepsico, Mc Donalds og Wal-Mart.

Det amerikanske selskapet Catepillar som er verdens største produsent av bygge og anleggsmaskiner og gruveutstyr, fikk i 2014 en investering fra BMGF på 852 millioner dollar. Catepillar er kjent for å være delaktig i menneskerettighetsbrudd i de israelsk okkuperte områdene på vestbredden.

BAE Systems, som er Englands største våpeneksportør og har store våpenavtaler med blant annet Saudi Arabia, er et annet eksempel på hvor BMGF investerer.

Så har vi all kull og oljeindustri hvor stiftelsen har tunge investeringer. BP, Anadarko Petroleum, Anglo American, BHP Billiton, Glencore Xstrata, Peabody Energy, Shell, ConocoPhillips, Chevron, Total og Petrobras er noen eksempler.

Husk det neste gang Gates babler i vei om menneskeskapt global oppvarming og hvordan et GMO-basert landbruk der kan redde verdens matforsyning.

Philanthropic Power and Development – Who shapes the agenda? (PDF)

Gated Development – Is the Gates Foundation always a force for good? (PDF)

To tunge gode rapporter – dekket av store aviser som Guardian og Independent samt en rekke alternative nyhetssteder. Norske aviser sitter derimot som lamma uten noe dekning.

Formuen til de 62 rikeste i verden har siden 2010 økt 44 prosent, mens de 3,5 milliarder fattigste i verden har blitt 41 prosent fattigere.

Read More
%d bloggers like this: