MENU

Human-Etisk Forbund får ekstra statsstøtte for å drive politisk kamp på internett

I 2011 startet Human-Etisk Forbund prosjektet Motoffensiv, som skulle lære folk å argumentere mot ekstremisme på internett. Lars Gule var initiativtaker og kurset folk i hvordan nettdebatter burde utføres. Tøff som han er beskrev han sin debattstil på denne måten:

Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla.

Ambisjonene til Gule og HEF var skyhøye. De ville “…bygge opp en kunnskapsbase hvor folk kan finne korrekt kunnskap om situasjonen i vårt land, og forsåvidt hele verden for den del…

Ja, du leste riktig – en kunnskapsbase med korrekt kunnskap om situasjonen i hele verden.

 

 

To år senere var HEFs ambisiøse prosjekt blitt litt mindre bemerkelsesverdig. Alt det bestod av var fortsatt kun noen få personer som diskuterte på en hemmelig Facebook-gruppe.

Utad profilerte de seg som målrettede aktivister som skulle slå ned på rasisme. Men med et altomfangende språk ga de beskjed om at “konspirasjonsteorier, irrasjonalitet og ekstremisme tilknyttet alternativmiljøene” også skulle angripes.

De merkeligste ideer tok form. Gule ønsket blant annetå utvikle et opplegg for politianmeldelser og andre rettslige reaksjoner der man finner ytringer som kan være lovstridige.

Hvorfor HEF vil lage sitt eget opplegg for dette er uforståelig, da systemet allerede er på plass. Ved anmeldelse av ulovlige ytringer, kontakt din lokale politimyndighet. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112.

 

trossamfunn

Forretningsmodellen utvides

Professor i religionshistorie, Torkel Brekke, har tidligere sagt at forbundet har en parasittisk måte å drive sitt livssyn på. Han siktet til hvordan HEF som i stor grad lever av å kritisere kirken, stjeler deres overgangsritualer.

Det har og blitt en stor del av HEFs forretningsmodell, hvor alle ritualene har fått sin prislapp. Sekulær-humanistisk konfirmasjon, kr 1.700 for barn av medlemmer, 2.400 kroner for alle andre. Vigsel, kr 4.200 osv.

Eirin Eikefjord beskrev en annen del av modellen i sin artikkel “Sekters gang”, hos Bergens Tidene i januar:

Med en betalende medlemsmasse på om lag 84.000 mennesker, sugerør i statskassen og en stemme inn i offentligheten har forbundet etter hvert fått monopol på utformingen av den offentlige norske ateismen.

Sugerøret hun snakker om er den årlig statsstøtten på ca. 800 kroner pr medlem. Med et medlemstall som første januar var 85.298, blir det da en statsstøtte på 68.2 millioner for dette året.

Men for HEF er ikke det nok – dermed har de tatt i bruk en støtteordning fra Oslo kommune som heter religionsdialog.

Det er tilskudd som gis til “tiltak og prosjekter med tilknytning til trossamfunn som arbeider for å styrke sivilsamfunnet i møte med hatretorikk og ekstreme meninger, og støtte opp om tros- og livssynsdialog, diskusjon, konflikthåndtering og forebygging av vold.

Så gjennom sitt ideologiske prosjekt Motoffensiv, forsøker HEF å karre til seg mer av dine penger. Det blir som om Metodistkirken skulle søke om ekstra tilskudd for å kunne misjonere enda litt mer.

Tore B. Krudtaa som står bak nettsiden Monsanto.NO, har gjennom offentlighetsloven fått tilgang på dokumentene fra Oslo kommune som belyser saken.

Der kan vi se at HEFs prosjekt fikk 150.000 kroner i støtte i 2014. Men selv ikke det er nok, så det kommersielle trossamfunnet søkte om 350.000 til sitt ideologiske prosjekt for 2015.

Søknaden er som tatt ut av Språkrådets svadagenerator – ideologisk misjonering fremlagt i pene, riktige ordlag.

gule 4

 

Som Dansk Institut for Internationale Studier viser til, har kampanjer mot ekstremisme på nettet ingen dokumentert effekt. Faktisk kan de ha motsatt virkning. Deres rapport “Kampen mod online-radikalisering starter offline“, viser det det heller handler om å blant annet skape en åpen demokratisk kultur med større  albuerom.

Undgå at anvende direkte modnarrativer, som udfordrer og falsificerer den ekstremistiske ideologi. –Kampen mod online-radikalisering starter offline.


Undgå at fremme positive alternativer via strategiske alliancer med organisationer i civilsamfundet. –Kampen mod online-radikalisering starter offline.

Men konklusjonen til Oslo kommune var å bevilge HEFs kampanje hele 275.000 kroner for 2015.

 

hef - motoffensiv

Med de pengene skal forbundet blant annet lage et nettverk av aktivister, som skal krangle om ting de er uenige i på sosiale medier. Men forbundet har hatt et slikt nettverk gående i årevis – og det blir av mange sett på som svært ekstremistisk. Den eneste forskjellen er at de nå kan defineres som statsansatte nettroll.

I søknadene om tilskudd, har HEF siden 2014 lagt stor vekt på den berømte databasen. Den er også en av forutsetningene for at de ble tildelt pengene.

Det er forståelig at det tar tid å få opp en database med korrekt informasjon om hele verden.., men forbundet har nå i flere år fått økonomisk støtte til det arbeidet, så noe bør man forvente seg.

Men alt som nettsiden har inneholdt i flere år er dette:

 

gule 6

 

Bukken og havresekken

En stor del av prosjektets mål er å jobbe mot rasistiske ytringer. Det gjennom å imøtegå de i nettdebatter, samt veilede folk til den den utopiske nettsiden som da skal ha den korrekte informasjonen om saken.

Gule sier det finnes en rekke ekstreme forestillinger om islam på nettet, blant annet oppfatningen om “at islam er  den største trussel mot det moderne samfunns verdier, demokrati, kultur og tradisjoner.”

Det betyr at HEFs Motoffensiv må slå ned på de ekstreme forestillingene til humanetikeren Levi Fragell, som i andre ordlag hevder nøyaktig det samme.

Og la oss ikke glemme Richard Dawkins ord: “I have often said that Islam is the greatest force for evil in the world today.”

Dawkins er en av de store ideologer hos HEF, og han har kommet med flere utsagn som deres Motoffensiv bør se nærmere på, slik som disse fra forrige uke . Hans tweets går ofte i denne stilen:

 

Hva med ordene fra HEFs tidligere livssynsrådgiver, Didrik Søderlind? Bør Motoffensiv aktiveres når Søderlind hevder man har rett til å le av muslimer? Eller er ordene greie når de kommer fra en “rasjonell humanist”, men ikke fra en innvandringskritiker på nett?

I et sekulært Norge skal muslimer skal ha en soleklar rett til å praktisere islam, mens jeg skal ha en like soleklar rett til å le av dem.  – Tidligere livssynsrådgiver for HEF, Didrik Søderlind.

Det blir bare for dumt å høre HEF innbille seg de kan ta det moralske høysetet her. Ta en titt på dette søket –  det er den aggressive formen for ateisme som i dag fremmes av forbundet. En form for ateisme som i lang tid har fremmet det mange hevder er rasisme.

Her fra en tidligere bloggpost:

Professor i religion ved Charles Sturt Universitet, William Emilsen, sier den nye ateistiske bevegelsen har bidratt til mer fiendtlighet mot islam og lagd et mer betent forhold mellom muslimer og ikke-muslimer.

Professor Noam Chomsky er og kritisk til denne nye bølgen av fundamentalistisk ateisme som nå har tatt over, og han mener den bør ta en titt i speilet. Bevegelsen oser av dobbeltmoral, og den blir til stadighet beskrevet som veldig langt til høyre når det gjelder sin kritikk av islam.

Sam Harris er en annen profilert person innen HEF. Fra han kan vi oppleve alt fra anbefalinger om tortur av muslimer eller klasebombing av deres land. Her fra bloggposten Nyateisme – rasisme i ny forpakning:

I sin bok “The end of faith” fra 2005, skriver Sam Harris at “Islam, mer enn noen annen religion mennesket har utviklet, har alt som trengs for en grundig¨gjennomført dødskult.”

Det er boken som blir beskrevet som grunnteksten til den nye ateismen, en bok som etter «føre-var- prinsippet» anbefaler å «nuke» islamske land som får tak i atomvåpen. Han skriver og i samme bok at den eneste form for statsmakt som passer muslimer er «et godartet diktatur».

Noam Chomsky kaller nyateistene for religiøse fanatikere som tilber staten. Det kan vi og se i The Guardians artikkel fra 2013, som hadde undertittelen “En svært forsinket debatt bryter ut om hvorvidt rasjonell ateisme blir brukt som dekke for islamofobi og amerikansk militarisme.

 

 

 

Advarsel: vulgært språkbruk følger – Nettaktivistene i fri utfoldelse

Som et eksempel på hvordan nettaktivismen fra HEF foregår, er det greit å bruke humanetikeren Øivind Bergh som eksempel. Han er forsker hos havforskningsinstituttet, og kanskje den mest aktive nettaktivisten innen forbundet. Bergh er venn med Liv Evenrud som var med å starte Motoffensiv, og han har brukt henne som advokat i flere rettsaker.

Bergh jobber og for Vitenskapskomiteen for mattrygghet, hvor han sitter i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Hans heller merkverdige habilitetserklæring der viser engasjementet som nettaktivist:

Jeg har vært en aktiv debattant i media hvorav to skal nevnes: Jeg har skarpt kritisert forfatteren Niels Chr. Geelmuyden, som bl.a. har skrevet boka ”Sannheten på bordet”, som jeg betrakter som tendensiøs og faglig uholdbar. Jeg har skarpt kritisert enkelte ”alternative” nettsteder,..”

Niels Chr. Geelmuydens opplevelser fra Bergh er beskrivende for språkbruket vi her finner:

Etter å ha karakterisert meg som en alvorlig sinnslidende, blind og hundegalskap-rammet løgner, påstår Bergh at jeg har en lei tendens til å diskreditere, fornedre og fornærme mine meningsmotstandere. –Geelmuyden, 2014. SKUP-pris til den som vil.

Her kan vi se hvordan Berghs språk og retorikk i disse dager har avansert til en annen dimensjon:

Øivind Bergh

 

Naturforvalter og filosof Trond Skaftsmo, beskriver i sin artikkel “Upresis og uhemmet giftbruk fra Øivind Bergh“ hvordan ufine teknikker blir brukt som debattform. Det handler om retoriske triks som blant annet “guilt by association”.

Men selv om Bergh kanskje er den mest aktive aktivisten innen forbundet, er ikke poenget hvordan han holder på.

Derimot er han et symptom på hvordan HEFs aktivister opererer ute i sosiale media.

Kulturverks artikkel “Et angrep på meningsfriheten“, er ett av mange eksempler som viser den destruktive adferden. Der beskrives et nettverk fra HEF som jobber på på de mest usmakelige måter for å sverte sine motstandere.

En annen “casestudy” er nettaktivisten Hans Petter Nenseth.

En av de han overvåker på nettet la forrige uke ut minneord om en venn som døde.

Litt over en time senere legger Nenseth ut skjermdump av minneordene på Øivind Berghs åpne Facebook gruppe. Der skriver han at det er “en skikkelig gal drittsekk som nå har fått fred.” I kommentarfeltet under kan vi lese den avdøde bli beskrevet som “yesterdays trash” mens andre håper han “brenner godt i helvete.

Hva angrepet mot det de så bredt kaller “alternativmiljøet” har med religionsdialog å gjøre, er usikkert. Men hva denne naturmedisinske klinikken opplevde er et eksempel på hvordan det utføres – teppebombing av falske anmeldelser og kommentarer.

 

gule 9

Gule selv, ja han er skarpt kritisert for sin aggressive debattstil, som blant annet har medført han ble kastet ut av Vårt Lands debattforum. I en artikkel hvor Gule forsvarer hvorfor det skjedde, forteller han og om bakgrunnen til Motoffensiv-prosjektet:

Selvsagt er dette prosjektet ideologisk motivert.

Islamekspert: - Dropp alkoholen på julebordet. Nettavisen, 30.11.15 .

Islamekspert: – Dropp alkoholen på julebordet. Skjermdump fra Nettavisen, 30.11.15.

 

HEF er selv et særs følsomt forbund når det gjelder å motta kritikk. Ta bare deres voldsomme reaksjon på 4 artikler fra Bergens Tidene før jul som et eksempel:

Bergens Tidende (BT) har i flere artikler gjennom julen, og nå sist den 9. januar, kommet med kraftig kritikk av Human-Etisk Forbund. Så kraftig at pressesjef Jens Brun-Pedersen i en kommentar i går, anklaget avisen for å føre et «korstog mot Human-Etisk Forbund».

 

Og bare for å understreke det absurde – rapporten fra Dansk Institut for Internationale Studier gir klar beskjed om at “Fakta og debattråds trolling (der du hindrer en pågående diskusjonstråd, ved å mette den med informasjon og hånlige kommentarer)“, ikke er å anbefale i kampen mot ekstremisme på internett.

 

 

 

For HEF ble 2015 et rekordår for utmeldinger fra forbundet. Hele 2164 personer hadde fått nok. Grunner som manglende toleranse og dårlig behandling fra HEF ved sermonier, gikk igjen som årsak.

Er du medlem og har fått nok kan du enkelt melde deg ut her, og samtidig  vil du da spare årsavgiften på 350 kroner.

Ønsker du å klage på Oslo kommunes økonomiske støtte til HEFs Motoffensiv, kan brev sendes til:

Byrådsavdeling for kultur og næring
Rådhuset
0037 Oslo

E-post:
postmottak@byr.oslo.kommune.no

They play it safe, are quick to assassinate what they do not understand. They move in packs, ingesting more and more fear with every act of hate on one another. They feel most comfortable in groups – less guilt to swallow. -Erykah Badu.

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

12 Responses to Human-Etisk Forbund får ekstra statsstøtte for å drive politisk kamp på internett

 1. x-skeptiker says:

  Skrytealbumet til HEF:

  Lars Gule: “Gule ble kjent for en større offentlighet i 1977 da han ble arrestert i Beirut med sprengstoff i bagasjen. Fra juli 2000 til desember 2005 var han generalsekretær i Human-Etisk Forbund.”
  https://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

  Didrik Søderlind: Tidligere medarbeider i playboy med interesse for geitemasker og selvskreven maskot på HEFs ungdomsleir:

  http://lordbassingtonbassington.blogspot.com/2014_05_01_archive.html

  http://www.spartacus.no/index.php?ID=Forfatter&ID2=441

  http://www.humanistiskungdom.no/Aktuelt/Nyheter/2014/Mai/Tredje-lekkasje-fra-sommerleiren/

  https://www.facebook.com/profile.php?id=598426636&fref=ts (Ta en titt bilde-albumet: “Didriktatorship now!”)

  Gunnar Tjomlid: har vært foredragsholder på HEFs konfirmasjonsleir. Tjomlid er mest kjent for sine merkelige uttalelser omkring pedofili og voldtekt:

  «Jeg er i stor grad enig med Staff, selv om jeg vil sette en seksuell lavalder på 12 år med tilhørende praksis som i Nederland» (Tjomlid «Hysteri om lommemannen» 2008)

  «Det skremmer meg også å tenke på den skade samfunnet påfører et barn som av egen fri vilje har valgt å følge sine følelser for en eldre part ved at vi kobler inn psykologer, politi, skole, media og domstol i en høyst personlig seksuell eksperimentering» (G.R Tjomlid «Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes» 2008

  «En del mennesker klarer ikke å leve med tanken på at en 14 år gammel jente kan ha lyst til å utforske og oppleve gledene ved sex, og da gjerne med en fremmed, eldre mann som kan vise trygghet, erfaring og «anonymitet». Det faktum at de aller fleste menn kan oppleve seksuell opphisselse av mindreårige jenter, er et faktum man ønsker å undertrykke og tabubelegge» (Tjomlid «Tanker om barneporno» 2007)

  «Vårt samfunns sexparanoia med røtter i bl.a. puritansk kristendom og grotesk vrangforestillinger om barn som uskyldrene hvite engler, er årsaken til fryktelig mye vondt» (Tjomlid «hysteri om lommemannen» 2008)

  «Tar barn som regel skade av å ha sex med en eldre part? Så vidt meg bekjent er ikke dette korrekt. Den eneste virkelig store studien på området (Rind et al), viste nettopp at denne type seksuelle opplevelser hadde svært liten, om noen, negativ innvirkning på barn når de ble eldre» (Tjomlid Kommentarfelt: «Vi elsker å hate Krzysztof og Fritzl» 2008)

  «En mye omtalt studie utført av Rind m.fl. («A meta-analytic examination of assumed properties of child sexual abuse (CSA) using college samples») viste at seksuell kontakt mellom barn og voksne som hovedregel IKKE påfører barn alvorlig skade. Dette er en metastudie som undersøker 59 andre studier, og konklusjonen er meget klar» (Tjomlid «En pedofil jævel» 2006)

  «En av få store, gode studier som er gjort på området (Rind et al) viser at de negative konsekvensene av seksuelle overgrep mot barn var relativt små» (Tjomlid «Hvorfor bør seksuell lavalder senkes» 2008)

  «Din kritikk mot studien går på det at barn PER DEFINISJON tvinges, selv om de gir sitt samtykke, fordi de ikke vet hva de gir sitt samtykke til. Rind-studien viste at denne oppfantingen er feil. I studien ble det gjort et skille mellom “simple comsent” og “informed consent”. Sistnevnte gjelder altså tilfeller hvor barnet vet hva det går til og har en “voksen” forståelse av hva sex innebærer» (Tjomlid «Kommentarfelt: Vi elsker å hate Krzysztof og Fritzl» 2008)

  «Jeg mener derfor at den seksuelle lavalder bør senkes. Hvor langt ned den skal senkes er jeg usikker på. Magefølelsen min sier 14 år, men basert på erfaringer og statistikk fra andre land er det egentlig lite som taler i mot å ikke like godt senke den til 12 eller 13 år» (Tjomlid «Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes» 2008)

  «I en så ung alder har også jeg vanskelig for å tro at noen kan oppleve sex med en voksen som noe rent positivt. Men når man er 10, 11, 12, så er jeg ikke lenger så sikker. Når man er 13, 14, 15 så mener jeg det helt åpenbart er en stor andel som vil kunne ha en positiv opplevelse av sex med noen 5+ år eldre, selvsagt helt avhengig av de involverte, rammene rundt osv» (Kommentarfelt Tjomlid «Vi elsker å hate Krzysztof og Fritzl» 2008)

  Kilden Tjomlid henviser til som “solid” (Rind-rapporten) er fra et “forskerteam” tilknyttet pedofile grupperinger. Rapporten har aldri blitt tatt seriøst og har blant annet blitt forkastet av den amerikanske kongressen.

 2. Dag Fallet says:

  Takk for spennende kommentar og for å starte øverst: bloggen til Søderlind er et langt studie i seg selv, grøss.

  Don’t start me on Tjomlid, alt jeg konstaterer er at det ser ut til at Nettavisen har kommet på bedre tanker og kvitta seg med han.

  Når det gjelder HEF som kjører langvarige hetsekampanjer mot folk så er jo følgende interessant, og jeg må nok redigere det inn i bloggposten.

  Før jul kom Bergens Tidene med 4 artikler som kritiserte forbundet. Da gikk deres pressesjef ut og kalte det et “korstog mot forbundet”. Det er totalt latterlig og beskriver hva disse folka som virker som de er snytt ut av Holbergs komedie “Erasmus Montanus” tror om seg selv.

  The self pity:

  “Bergens Tidende (BT) har i flere artikler gjennom julen, og nå sist den 9. januar, kommet med kraftig kritikk av Human-Etisk Forbund.

  Så kraftig at pressesjef Jens Brun-Pedersen i en kommentar i går, anklaget avisen for å føre et «korstog mot Human-Etisk Forbund».”

  http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=10052

 3. humanist-NOT says:

  Til å være så selvhøytidelige og hårsåre er det nesten merkelig at de ikke har etablert et mer sofistikert håndlag når det kommer til hvem de menger seg med.Det er tvilsomt at disse elementene vil gavne organisasjonen i deres kamp mot netthat, det motsatte er mer plausibelt. Utbruddene i kommentarfeltene kan i bestefall beskrives som uryddig språklig passgang. Det ville være mer fruktbart dersom HEF hadde investert i en terapeut med spesialkompetanse på sinnemestring og komplekser hos menn i overgangsalderen (jeg sikter her selvsagt til deres egne nettroll) 🙂

 4. Hahaha says:

  Når forskere på 55 år trykker liker på kommentarer hvor det står sirkelrunkende kamelfitte så blir en komisk habilitetserklæring mer enn overflødig 😀

 5. Trine says:

  Ojojoj, en av nettrollenes grupper kaller folk for sirkelrunkende kamelfitte? Og disse folka skal passe på oss andre i nettdebattene? Håper Oslo kommune trekker støtten umiddelbart! Dette er skamløst! Melder meg ut av HEF!!

 6. Vidar Gustad says:

  Helt utrolig å følge med på disse folkene. De er folkefiender rett og slett.

  “Astroturfer’s seek to controversialize those who disagree with them. They attack news organizations that publishes stories they don’t like, whistleblower’s who tell the truth, politicians who dare to ask the tough questions, and journalist’s who have the audacity to report on all of it. Sometimes Astroturfer’s simply shove, intentionally, so much confusing and conflicting information into the mix that you are left to throw up your hands and disregard all of it including the truth. Drown out a link between a medicine and a harmful side effect, say vaccines and Autism, by throwing a bunch of conflicting paid for studies surveys and experts into the mix confusing the truth beyond recognition.”

  and by the way..

  1) Mycoplasma / fungus is TLR2 agonists
  2) TLR2 gives immunosuppression.
  3) Fungi with attenuated viruses in the vaccine vials lead to reactivation of the virus and finally, the diseases they are supposed to prevent.
  4) Fully live virus injected in a young child can lead to permanent brain damage.
  5) The victims have to live with (or die) by permanently immunesuppression and must carry on the effects it provides.

  https://www.facebook.com/notes/vidar-gustad/vaccines-can-cause-all-kinds-of-neurological-disorders-cancer-and-potentially-ev/445761432297584

 7. Vidar Gustad says:

  Utrolig bra nettavisen har kvittet seg med han:) Faktisk syns jeg nettavisen har blitt litt bedre!!

 8. x-skeptiker says:

  Folk flest vet ikke hvordan slike nettverk operer. Her har er et veldig bra foredrag som forklarer hva astroturfing er.

 9. Dag Fallet says:

  Tusen takk, den hadde jeg helt glemt. La den til i bloggposten 🙂

 10. Berit Anne Einang says:

  Har de virkelig gjort seg av med Gunnar Ronald Tjomlid? Det visste jeg ikke. Har boikottet Nettavisen i årevis nettopp av den grunn at GRT var fast inventar i avisen…… Nå skal jeg titte innom og sjekke om han er borte….

 11. En av skribentene som Human-Etisk Forbund ofte benytter er journalist og medieviter John Færseth. Hva slags metoder Færseth benytter seg av for å drive politisk aktivisme og sverting av meningsmotstandere, bl.a. i rikspressen, kan man få et inntrykk av ved å lese denne bloggposten. En påstand Færseth kom med i Dagbladet var at det på Norgespartiet sin nettside skulle være publisert antisemittiske tekster. Jeg tok meg derfor friheten til å ringe “journalisten” og “medieviteren” for å spørre om han hadde noe dokumentasjon på den alvorlige påstanden. Det umiddelbare svaret til “medieviteren” var dette: “Krudtaa, kan ikke du bare gå å henge deg!”. Høres kanskje ikke troverdig ut. Vel, alt er dokumentert i dette opptaket av samtalen med Færseth, og Færseth har nå mange måneder etter at han lovte meg å sende meg dokumentasjon – fremdeles ikke klart å finne frem til noen dokumentasjon (etter det jeg vet per 6. september 2016 skal Færseth visstnok fremdeles lete iherdig etter dokumentasjonen han lovet meg):

  https://www.youtube.com/watch?v=EnGZ_MLwi00

  DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET:
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

Leave a Reply

%d bloggers like this: