MENU

Ebola – en ernæringsmessig epidemi

Når Dr. Kent Brantly 21.august forlot Emory universitetssykehus i Atlanta etter å ha kjempet seg gjennom ebolainfeksjonen han fikk når han jobbet som medisinsk misjonær i Liberia, så er det kanskje ikke så rart han kalte det et mirakel hva som hadde skjedd. Legene på sykehuset ga han førsteklasses behandling og det samme gjelder sykepleieren Nancy Writebol som fikk behandling for ebolainfeksjon på samme sykehus.

Både Brantly og Writebol hadde med størst sannsynlighet en mye bedre ernæringsmessig tilstand enn den gjennomsnittlige person som har dødd som følge av viruset i Afrika. Bruce Ribner som er medisinsk direktør ved avdeling for smittsomme sykdommer ved Emory universitetssykehus, sa på pressekonferansen etter de ble erklært friske at deres ernæringsstatus var avgjørende for utfallet:

“Det er åpenbart at for enhver akutt syk pasient så er ernæringsstatus ekstremt viktig. Hvis du har noen som er godt ernært og du har noen som er dårlig ernært og de lider av samme sykdom, smittsomme eller på annen måte, så vil personen som har bedre ernæring ha en større mulighet for overlevelse.”

Håpet om en redning

Det finnes i dag ingen spesifikk medisin mot ebola. De to amerikanske misjonærene som overlevde fikk en eksperimentell medisin som heter ZMAPP, men om den var til hjelp vet ingen. Ribner var på pressekonferansen skeptisk til om ZMAPP hadde noe utslag på sykdomsforløpet: “Det finnes ingen tidligere erfaring med den, og ærlig så vi vet ikke om det hjalp dem, om det medførte noen forskjell, eller til og med, teoretisk sett, om det forsinket deres fremgang.

De første utbruddene av ebola som ble registrert var i Sudan og Kongo i 1976 og siden den tid har det med jevne mellomrom vært utbrudd i forskjellige afrikanske land. Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Senegal, Zaire og Guinea er  noen av landene som har hatt utbrudd av viruset, og jo nærmere vår tid man kommer jo større har advarslene blitt om at det en dag kan bli en verdensomspennende epidemi som har potensiale til å utslette store deler av verdens befolkning.

Så uten en medisin som fungerer blir vi da fremlagt et falskt dilemma. Vi er sjanseløse mot viruset, så alt vi kan gjøre er å sitte i limbo mens vi venter på at en kriminell farmasøytisk industri skal redde oss fra undergangen. Håpet vi blir fremlagt er at de skal komme med en vaksine som kan beskytte oss, og helt tilfeldigvis er en rett rundt hjørnet på samme tid som viruset er i ferd å spre seg.

To andre muligheter – vente i håpet på at de vanekriminelle selskapene som siden 1976 har latt være å lage medisiner mot ebola nå endelig kommer med noe som kan beskytte oss mot viruset – eller, vi kan beskytte oss selv.

 

 

3d rendered illustration of a woman and a man blocking viruses

Styrk immunforsvaret

Immunsystemet er ofte beskrevet som medfødt og ervervet, hvor forskjellig immunresponser settes i gang avhengig av behov. Ebolaviruset deaktiverer den medfødte immunresponsen vi har, men også den ervervete noe som fører til en voldsom virusreplikasjon og spredning til forskjellige organer hvor viruset angriper celler som dør. Det er på dette stadiet immunsystemet finner ut at det har blitt overkjørt og svarer med en full respons hvor det tar i bruk hele sitt arsenal på samme tid. Dette er hva som kalles en «cytokine storm» hvor immunforsvaret snur og angriper alle kroppens organer, noe som bidrar til å bryte ned det vaskulære systemet så så den smittede får både innvendig og utvendige blødninger og vanligvis dør.

I de afrikanske landene hvor det har vært ebola utbrudd så overlever ca.50% infeksjonen. Det er land hvor elementære ting som hygieniske forhold og rent vann ofte er en mangelvare, mens det på samme tid er store problemer med sult og feilernæring. Brantley og Writebol som overlevde infeksjonen jobbet begge i Liberia – et land hvor en undersøkelse fra 2012 viste at 40% av befolkningen var kronisk feilernært.

Fight-or-flight respons eller akutt stressrespons er et uttrykk som beskriver  en reaksjon på stressfaktorer. Det er en fysiologisk overlevelsesmekanisme som oppstår ved en stressfull situasjon og  kan føre til kronisk undertrykkelse av immunsystemet slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner. Dette er aktuelt for mange afrikanske land hvor ebolautbruddene skjer steder hvor store deler av befolkningen lever med traumer etter kriger og sosialpolitisk uro (Liberia ble kåret til verdens mest korrupte nasjon i 2012).

Undersøkelser viser at ca.20% av befolkningen i enkelte Vest-Afrikanske land har antistoffer mot ebolaviruset. Det skyldes med størst sannsynlighet tidligere epidemier eller gjevnlig omgang med viruset fra smittekilder som blant annet to typer flaggermus. Teorien er at folk har spist frukt som var infisert med spytt fra flaggermusene og dermed utviklet en immunitet.

Av de 50% som overlever ebolainfeksjon i afrikanske land ser det ut til at personens helse og immunstatus er avgjørende. I Lanclet skriver lederen av et fransk team som undersøkte et ebolautbrudd i Gabon nettopp det:

“Vi har funnet at immunologiske hendelser svært tidlig i en Ebola-virusinfeksjon bestemmer kontrollen av viral replikasjon og gjenvinning av helse eller katastrofal sykdom og død. Gjenvinning av helse fra infeksjonen er relatert til velordnete og godt regulerte humorale og cellulære immunresponser, karakterisert ved tidlig ankomst av IgM og IgG, etterfulgt av aktivering av cytotoksiske celler på tidspunktet for antigenets klarering fra blodet. Som kontrast så er dødelig utgang forbundet med nedsatt humoral respons og en tidlig aktivering av T-cellene som er ute av stand til å kontrollere virusreplikasjon, etterfulgt av intravaskulær apoptose.”

Et optimalt fungerende immunsystem viser seg altså å være avgjørende, og der kan vi ernæringsmessig hjelpe til med midler som stimulerer immunsystemet. Det kan være mineraler som sink, selen og jod eller vitaminer som A, C, D og forskjellige B vitaminer som er korrelert med bedre immunrespons ved angrep fra virus. Mange av disse midlene vil være relevante for ebolainfeksjon da molekylene ofte har et bredt spekter av funksjoner i motsetning til de fleste patenterte stoffer.

Her er noen eksempler på hva som kan være til hjelp i denne situasjonen.

 

Genistein

I Journal Archives of Virology ble det i 2012 publisert en studie fra medisinsk avdeling ved Texas universitet ved navn “Inhibition of Lassa virus and Ebola virus infection in host cells treated with the kinase inhibitors genistein and tyrphostin“. Der ble effekten av genistein og legemidlet tyrphostin undersøkt ved forskjellige typer hemoragisk (blødende) feber som blant annet ebola, og de ble gjennom en synergisk effekt funnet å hemme innføringen av viruset til cellene.

“Totalt så viser disse dataene at en kinase inhibitor cocktail bestående av genistein og tyrphostin AG1478 kan fungere som en bred antiviral mot EBOV, MARV, og LASV in vitro.”

Genistein finnes blant annet i soyabønner og da spesielt de som er fermenterte samt favabønner, kaffe og flere medisinske planter. En gjennomgang av studier på genistein fra 2009 viste til sterke antivirale effekter:

«Genistein er uten tvil det mest studerte soya-isoflavon i denne forbindelse, og  har blitt vist å hemme smittsomhet av kappe eller nakne virus, så vel som enkelt-trådede og dobbelt-trådede RNA eller DNA-virus. Ved konsentrasjoner som strekker seg fra fysiologiske til supra-fysiologiske (3,7 til 370 mum), har flavonoider inkludert genistein vist seg å redusere smittsomheten av en rekke virus som påvirker mennesker og dyr, herunder adenovirus, herpes simplex virus, humant immunsvikt virus, PRRSV og rotavirus.»

 

Melatonin

Melatonin som er kroppens søvnhormon virker og som en antioksidant som styrker immunforsvaret ved å øke produksjonen av hvite blodlegemer. Det dannes naturlig i kroppen ved hjelp av serotonin men finnes og i flere forskjellige planter som johannesurt, matrem, ris, bygg, havre, tomater og forskjellige typer frukt.

En ny studie fra universitetet i Texas som ble publisert for to uker siden, viser at melatonin kan være til hjelp i behandling av ebolainfeksjon:

«Hensikten med denne rapporten er å understreke den potensielle nytten for bruk av melatonin ved behandling av individer som er smittet med viruset Ebola. Patologiske forandringer assosiert med en Ebola infeksjon inkluderer spesielt endotel forstyrrelse, disseminert intravaskulær koagulasjon og blødning i flere organer. Melatonin har blitt vist å angripe disse forandringer. Flere likhetstrekk mellom Ebola virusinfeksjon og septisk sjokk har vært kjent i mer enn et tiår. Videre så har melatonin blitt anvendt for behandling av sepsis i mange eksperimentelle og kliniske studier. Basert på disse faktorene, da antall behandlinger som for tiden er tilgjengelig er begrenset og de brukbare produkter ikke er i stort omfang, er det oppmuntret til bruk av melatonin for behandling av Ebola virusinfeksjon. I tillegg har melatonin en høy sikkerhetsprofil, er lett tilgjengelig og kan være selv-administrert oralt. Dermed passer bruk av melatonin til det store omfanget av dette alvorlige utbruddet.»

I de fleste land er Melatonin å få kjøpt i butikk eller helsekost da det er trygt å bruke, mens i Norge er det reseptbelagt.

I en kommentar i BMJ til en artikkel om kliniske studier på ebola, skriver en lege at melatonin bør være en del av strategien for å få bukt med utbruddene i Afrika:

«Behandling med melatonin kan ha et visst potensiale for å lindre sykelighet og dødelighet av Ebola virusinfeksjon, siden melatonin har immun-modulerende og hemmende funksjoner mot produksjon og aktivering av pro-inflammatoriske mediatorer som cytokiner, samt forhindrer organ og sirkulasjonssvikt i septisk sjokk og samtidig også har antivirale virkestoffer.”

 

 

Edible_pigment_99_Caramel

Asraxantin

Astaxantin er et naturlig pigment som er en kraftig antioxidant. Det finnes i enkelte dyr og planter som laks, krill, plankton og i en alge (Haematococcus pluvialis) som har den største mengden av pigmentet.

Ebola dreper fordi kroppen reagerer med en inflammatorisk «cytokin storm» ,men astaxantin undertrykker pro-inflammatoriske cytokiner mens det fremmer de gode typer av disse små proteinene. Med andre ord så er naturlig astaxantin en cytokin regulator.

Her er det som alltid stor forskjell på den naturlige og syntetiske varianten. Naturlig astaxantin har flere forskjellige helse effekter og ingen kjente bivirkninger, mens den syntetiske varianten som er et petrokjemisk stoff har ingen helseeffekter og har heller ikke blitt funnet trygg å innta. Syntetisk astraxantin er hva som gjør en giftig og blek oppdrettslaks rød i fargen.


Simin Nikbin Meydani er direktør for Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging ved Tufts universitetsom er et av verdens største forskningssenter på ernæring og fysisk aktivitet. Hun er ernæringsimmunolog og forsker på rollen næringsstoffer har i forebygging av infeksjonssykdommer og inflammatoriske sykdommer.

«Ved første blikk er Ebola-utbruddet en medisinsk krise, men det er også en ernæringsmessig krise», sier hun.

“Underernæring er den primære årsaken til immunsvikt over hele verden. Vest-Afrika har lenge slitt med en matvarekrise forårsaket av tørke, dårlige avlinger og høye priser. Hvis en vaksine ble laget, hvor effektiv vil den være i underernærte personer med svekket evne til å produsere antistoffer og celle-medierte responser?”

Dr. Meydani sier å forbedre ernæringen til verdens befolkning er helt essensielt for å få bukt med epidemier som ebola.”Ikke bare ville det lindre flerårig sult som vedvarer i regioner rundt om i verden, det kan og hindre at ebola og andre katastrofer som ebola skjer igjen og igjen og samtidig redusere dødeligheten av dem.”

Oppdatering 22.10.2014.

Nigeria er nå erklært fritt for ebola:

“Officials are crediting strong tracking and isolation of people exposed to the virus, and aggressive rehydration of infected patients to counter the effects of vomiting, diarrhea and other symptoms.

Nigeria’s containment of Ebola is a “spectacular success story,” said Rui Gama Vaz, WHO director for Nigeria.

“Dr. Simon Mardel, one of the world’s leading experts on viral hemorrhagic fevers, said the number of deaths could be cut in half if infected people were taught to properly hydrate themselves and do not take anti-inflammatory drugs, which can actually harm Ebola victims.”

Bilder:
www.npr.org
healthnewsng.com
www.improntaunika.it
www.aarp.org
thai.alibaba.com

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: