MENU

Peter Gøtzsche om farmasøytisk kriminalitet og psykofarmaka

Hva kommer det av at vi har har vi tillatt farmasøytiske selskaper å lyve så mye, begå vanekriminalitet og drepe hundretusener av pasienter, men allikevel så gjør vi ikke noe? Hvorfor setter vi ikke de ansvarlige i fengsel?

Fra boken Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care, av Peter C. Gøtzsche, direktør for Nordic Cochrane Centre
Amazon, Kindle Edition
Amazon, Paperback

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: