MENU
Magnetic Field, from "The Science Pictures" portfolio Abbott, Berenice 1982

Vitenskapens kunst

 

Berenice Abbott var en amerikansk fotograf som ble verdenskjent gjennom sine bilder av New York på 30 tallet. Byen var i stor forandring med arkitektur som strakk seg mot skyene, noe som Abbott dokumenterte gjennom prosjektet Changing New York.

Abbott hadde en stor interesse for vitenskap og etter hennes New York prosjekt oppsøkte hun forskere med klar beskjed til de: “You scientists are the worst photographers in the world and you need the best photographers in the world and I’m the one to do it.”

I boken Documenting Science kan vi  gjennom Abbott sine minimalistiske sort-hvitt fotografier oppleve glimt av fenomener innen fysikk, matematikk og kjemi. Hennes bilder har prydet lærebøker og vitenskapelige magasiner, og hun var toneangivende for en ny form av fotografisk vitenskapelig dokumentasjon.

 

 

 

 

Radio Tubes (1939)

 

 

van-de-graaff-generator-cambridge-massachusetts (1958)

 

 

Grain (1958)

 

 

Interference Pattern (1958)

 

 

Magnetism with Key (1958)

 

 

A Bouncing Ball in Diminishing Arcs (1958)

 

 

The Pendulum (1960)

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: